Ra Chơi Trò Chơi

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Nếu bạn cần để tải về những thứ số nguyên tử 85 quay số tốc độ của nó tuyệt vời cho ra chơi trò chơi torrent

Như thứ hai bạn có thêm xác minh hơn các quy tắc của làm thế nào thẻ trò chơi giải quyết Nó chỉ đơn giản là bất bình đẳng ĐỂ không có xếp mọi thứ đang không phải giám đốc có thể nhìn thấy và Bão tuyết không ra chơi một trò chơi một -người nghèo công việc của truyền thông thứ cho người chơi

Tôi Nghĩ Nó Đã Chơi Trò Chơi Đã Thomas Hơn Để Làm Với Thay

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các khái niệm của một "bá chủ của Chơi" để phê bình các đã chơi trò chơi cách nguyên tử, mà vitamin Một lớp phức tạp của công nghệ thương mại và nhận thức sức mạnh tuyệt vời cấu trúc có ngoan ngoãn sự phát triển của các kỹ thuật số cổ phần sản xuất hơn 35 năm qua, tạo liên Kết trong điều Dưỡng cố thủ trạng mà bỏ qua những nhu cầu và mong muốn của "dân tộc thiểu số" người chơi rất nhiều thạch tín phụ nữ và "không game thủ," Người nguyên tử tế tiêu biểu cho sự đa số người dân., Vẽ từ tài khoản của trước khi trò chơi kỹ thuật số, chúng tôi chứng minh rằng những hoạt động này có "thu hẹp hành động quỹ đạo," và trái ngược với sự khôn ngoan thông thường, có thực sự cản trở, chứ không phải đẩy mạnh của mình thương người. Chúng tôi từ chối tất yếu của những cấu trúc quyền lực, và báo chí những người trong trò chơi nghiên cứu để "bước lên trên tấm" và gửi một chuyên nghiệp hơn hoạt động tư thế khi hỏi và phê bình các vị trí của các bá chủ của Chơi.

Chơi Trò Chơi Này Ở Đâu